Slovnaft - Bonus klub

18.01.2013 23:05

Klub BONUS je program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre zákazníkov nakupujúcich v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT na území Slovenskej republiky.

Každému členovi Klubu BONUS je vystavená Karta Bonus, na ktorú sa zaznamenávajú maloobchodné nákupy motorových palív, nákupy shopového tovaru (z programu je vyňatý nákup prostredníctvom mincových automatov a nákup diaľničných známok, telefónnych kariet a tabakových výrobkov) a nákupy umývacích programov v sieti čerpacích staníc Slovnaft. Stačí, aby ste kartu predložili obsluhe čerpacej stanice pred zaplatením nákupu.

 

https://www.bonusklub.sk/klub-bonus/