Vyplň dotazník a súťaž o 40 EUR

11.05.2012 16:48

Prieskum vnímania foriem marketingovej komunikácie na internete

 

Vážená respondentka, vážený respondent, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka vnímania marketingovej komunikácie na internete. Dotazník je anonymný a je súčasťou výskumného projektu. Jeho vyplnenie Vám zaberie 10 až 15 minút. Piati respondenti, ktorí zadajú email, budú vyžrebovaní a odmenení sumou 40 €. Kontaktovaní budú následne emailom.

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFMOXNGNGkzSUtGZk9acVo1LUNCY3c6MQ#gid=0