Agromagazín - ukážkové číslo zdarma

Agromagazín - ukážkové číslo zdarma

AGROMAGAZÍN je prílohou časopisov Slovenský CHOV, Naše pole a Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Vyžiadajte si jedno ukážkové číslo zdarma https://www.agromagazin.sk/data/predplatne.php.

 

V objednávke zaškrtnite okienko "Prosím o jedno číslo AGROMAGAZÍNu na ukážku zadarmo"