bauMax karta

bauMax karta

 

Získanie karty
bauMax kartu poskytne ktorákoľvek predajňa bauMax na základe :

- uskutočnenia jednorazového nákupu vo výške 300,- EUR a viac,
- alebo po predložení právoplatného stavebného povolenia, alebo ohlásenia stavby

a to na základe podanej žiadosti o vystavenie tejto Karty zo strany zákazníka. Žiadosť podáva zákazník na predtlačenom formulári v niektorej z predajní spoločnosti bauMax.


Používanie bauMax karty
bauMax karta eviduje všetky realizované nákupy, pri ktorých bola bauMax karta predložená. Hodnoty nákupov sa kumulujú na konte karty počas celého zúčtovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Od výšky nákupov počas zúčtovacieho obdobia závisí dosiahnutie ročného bonusu:
- ročný bonus 2 % pri celkovom obrate od 2 000,- €,
- ročný bonus 3 % pri celkovom obrate od 5 000,- €,
- ročný bonus 5 % pri celkovom obrate viac ako 7 000,- €.

Ročný bonus je vyplácaný vo forme poukážky na nákup tovaru, ktorá je platná vo všetkých predajniach bauMax počas 3 mesiacov od dátumu vystavenia. Túto poukážku je potrebné uplatniť jednorazovo a bez nároku vyplatenia v hotovosti. Po uplynutí zúčtovacieho obdobia (max 60 dní) bauMax odošle poukážku držiteľovi karty poštou doporučene na jeho poslednú známu adresu .

Výhody bauMax karty
Držiteľom bauMax kariet prislúchajú nasledovné výhody:
- bezodplatný nájom prívesného vozíka na 1 deň
- bezodplatné rezanie dreva preukázateľne kúpeného v predajni bauMax,
- bezodplatné zabezpečenie výrezu drezu preukázateľne kúpeného v predajni bauMax,
- zľava 20 % pri nájme náradia,
- garancia vrátenia peňazí do 60 dní (vid čl. 6 VOP),
- projektové služby (podmienky vzniku nároku na projektové služby viď čl. 7 VOP),
- až 5 vedľajších kariet, ktoré kumulujú obraty na hlavnej karte,
- narodeninové prekvapenie (ak ste pri zakladaní karty uviedli dátum svojho narodenia),
- exkluzívne ponuky

https://www.baumax.sk/c/cms/servicepsk