CBA vernostný program

CBA vernostný program

Vernostný program CBA Slovakia.sk

Ako to funguje?

  1. Vyplňte prihlášku paličkovým písmom.
  2. Ihneď Vám bude odovzdaná aktívna Zákaznícka karta.
  3. Urobte nákup minimálne nad 7,- € /vrátane/.
  4. Za každý nákup v tejto sume Vám bude poskytnutá zľava 1% z celého nákupu, ktorá sa kumuluje na Váš účet.
  5. Po ukončení kalendárneho roka Vám bude zľava po použití Zákazníckej karty vyplatená formou nákupnej poukážky
Prihlasovací formulár si stiahnete kliknutím SEM.
Po jeho stiahnutí do Vášho počítača si ho môžete vytlačiť. Formulár po vyplnení odovzdajte na niektorej z predajní spoločnosti CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec.
 

https://www.mynet.sk/reset/klienti/www.cba-slovakia.sk/?IDe=126836