KOTEX klub

KOTEX klub

Club Kotex® je novinkou, ktorá registrovaným prináša pravidelné informácie nielen o produktoch Kotex®, ale celý rad zajímavých správ zo sveta žien formou pravidelných newsletterov. Na stránkach se môžete zapojit do diskusií, chatu, opýtať sa odborníkov v poradni a mnoho ďalšieho.

 

Každá 50. registrovaná členka obdrží ako odmEnu balíček výrobkov Kotex®

Členom on-line Kotex® Clubu se môže stať každá fyzická osoba strašia ako 15 rokov s trvalým bydliskom v Českej nebo Slovenskej republike, ktorá riadne a úplne vyplní registračný formulár na www.kotexclub.cz. Členstvo v Kotex® klube je bezplatné.