Ethos - časopis pre celú rodinu

Ethos - časopis pre celú rodinu

Časopis ETHOS zrozumiteľným štýlom rozoberá aktuálne problémy života, spoločnosti, rodiny aj jednotlivca. Obsahuje zaujímavé príbehy a reportáže z celého sveta. Dáva nám nahliadnuť do dramatických osudov ľudí a prináša i nevšedné pohľady do rastlinnej a živočíšnej ríše. Veľkú pozornosť venuje otázkam manželského i rodinného života, výchove detí, vzdelaniu a ďalším praktickým témam. Vysvetľuje kresťanské stanoviská k daným problémovým okruhom a ponúka k nim vhodnú literatúru. Časopis je ilustrovaný krásnymi farebnými fotografiami. Vychádza štvrťročne v náklade 3 210 kusov na 32 stranách.

 

Vyžiadajte sii ukážkové číslo zadrama! Stačí napísať na ethos@ethos.sk a požiadať o zaslanie ukážkového čísla.

Viac info na https://www.ethos.sk/