FOTOLAB - klubová karta

FOTOLAB - klubová karta

Zákazník môže získať členskú kartu priamo v predajni Fotolab po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku vo výške 3 €. Po obdržaní členskej karty je držiteľ oprávnený ihneď využívať výhody členstva. Členská karta je prenosná.

Každý držiteľ členskej karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať písomne o zmene základných údajov uvedených v prihláške (predovšetkým meno, bydlisko, e-mailová adresa a pod.).
Na vydanie karty neexistuje právny nárok, a preto nemôže byť jej vydanie vymáhané súdnou alebo inou cestou. Škody spôsobené nevydaním karty nemôžu byť uplatňované k náhrade. Majiteľom karty je spoločnosť CeWe Color a.s. – zákazník je držiteľom karty.

3. Výhody členstva
Členstvom vo Photo Clube získavajú členovia okamžité zľavy vo všetkých predajniach Fotolab:

10% pri nákupe fotoprác (fotografie, fotodarčeky, fotoknihy, fotokalendáre...a ďalšie podľa platného cenníka fotoprác)

Zľava bude odpočítaná ihneď po predložení klubovej karty personálu predajne. Aktuálny zoznam predajní je dostupný na www.fotolab.sk.
Klubová zľava neplatí pre akciové ceny fotoprác.
 

 https://www.fotolab.sk/menutop/photoclub