GFK Panel domácností

GFK Panel domácností

Panel domácností pozostáva z reprezentatívnej vzorky domácností (na Slovensku spolupracuje 1500 domácností ) vybraných podľa daných štatistických kritérií. Tento druh prieskumu predstavuje ucelený systém pravidelného získavania informácií o nákupoch domácností od stáleho okruhu účastníkov za dlhšie časové obdobie.

Panel domácností GfK takto zachytáva aktuálne nákupné správanie spotrebiteľa z rôznych hľadísk, ako napr. z hľadiska jednotlivých druhov výrobkov, značiek, typov balenia, miest nákupov a pod.

Táto spolupráca spočíva v zaznamenávaní bežných nákupov vybraných domácností (všetkých druhov potravín, drogérie, textilu, liekov, vitamínov a tlače) prostredníctvom čítačky EAN-kódov (skenera).

Tento druh prieskumu sa realizuje takmer vo všetkých krajinách Európy.

Čo Vám za spoluprácu ponúkame ?
  • účasť na medzinárodnom prieskume
  • možnosť ovplyvniť rozhodovanie významných firiem a inštitúcií tak, aby ich ponuka výrobkov a služieb lepšie zodpovedala Vašim potrebám
  • príležitosť postupného zbierania bodov, ktoré si môžete vymeniť za cenné výrobky z vernostného katalógu.
  • každé 4 mesiace (toto obdobie nazývame trimester) dostanete od nás, ako pozornosť, malý darček

 

Registrácia a viac informácií na https://www.paneldomacnosti.sk/