Horehronie Region Card

Horehronie Region Card

Horehronie Region Card si môžete zakúpiť podľa platného cenníka od 2 do 10 EUR, v závislosti od lokality v ktorej budete ubytovaný (á). Na kartu má nárok každý návštevník, ktorý sa ubytuje na Horehroní minimálne na jednu noc /podmienkou je, aby bol ubytovávateľ zmluvným partnerom Organizácie destinačného manažmentu, Klastra HOREHRONIE/.

Karta obsahuje dva typy zliav a to fixné a pobytové. Kým fixné sú platné 6 mesiacov od vydania karty, pobytové sú platné len počas dĺžky trvania pobytu. Výška „pobytových“ zliav je závislá od dĺžky trvania pobytu na Horehroní.

 https://horehronie.net/