KARTA ISEC

KARTA ISEC

ISIC karta ISIC karta Vám poúka veľké množstvo zliav na celom svete a na Slovensku. (vzdelávanie, cestovanie, poistenie, ubytovanie, stravovanie, kultúra, šport). Ku každému novovystavenému isic preukazu obdržíte aktuálneho informačného sprievodcu.

   
 • je určený študentom denného štúdia, nad 12 rokov, na ZŠ, SŠ, VŠ na Slovensku, alebo SŠ, VŠ v zahraničí
 • poplatok za vystavenie karty je 10 Eur
 • platnosť preukazu je 16 mesiacov /od septembra – začiatku akademického roka, do nasledujúceho decembra/
 • k vystaveniu preukazu ISIC je potrebná fotografia (formát 28x34 mm) a občiansky preukaz, poprípade pas, potvrdenie zo školy, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní, že ste študentom denného štúdia
 • všetky zľavy nájdete na: www.istc.org

   

   

  https://www.isic.sk/