Kresťanská literatúra - bezplatne

Kresťanská literatúra - bezplatne

Distribútori literatúry Rhema sú skupinou veriacich po celej zemi, ktorých jedinou misiou je - aktívne distribuovať kresťanskú literatúru najvyššej kvality. Vo viac ako 40 krajinách a viac ako 10 rôznych jazykoch, distribuujú podľa jednoduchého princípu - všetka naša literatúra je rozdávaná bezplatne.

Rozdávajú knihy, ktoré pomáhajú k porozumeniu Biblie a k poznaniu a prežívaniu Krista v našom každodennom živote. Pri dosahovaní tohto cieľa, úzko spolupracujú hlavne s Living Stream Ministry tým, že distribuujú niekoľko hlavných titulov od ich autorov.

 

https://www.rhemabooks.org/slo/Home