Kurzy účtovníctva - Základy účtovníctva - ZADARMO!

Kurzy účtovníctva - Základy účtovníctva - ZADARMO!

Na bezplatnom kurze Vás agentúra JASPIS pripraví na absolvovanie rekvalifikačných kurzov "Jednoduché účtovníctvo" alebo "Podvojné účtovníctvo".

Získate základné poznatky z ekonomiky a účtovníctva, oboznámite sa so zákonom o účtovníctve, naučíte sa nové pojmy a budete pracovať s účtovnými dokladmi a tlačivami.

Táto príprava Vám uľahčí nástup na rekvalifikačný kurz "Jednoduché účtovníctvo" alebo "Podvojné účtovníctvo", kde je už vhodné ovládať niektoré pojmy a súvislosti. 
 

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, záujemcov o oblasť ekonomiky alebo účtovníctva. Získate základné poznatky z ekonomiky a účtovníctva, oboznámite sa so zákonom o účtovníctve, naučíte sa nové pojmy a budete pracovať s účtovnými dokladmi a tlačivami.


Na kurze pre Vás bezplatne zabezpečia študijné materiály, účtovné doklady a vo vybraných mestách bezplatné občerstvenie (káva a čaj).

Účasť na kurze je bezplatná a nie je podmienená prihlásením sa na iné platené kurzy.

Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodín
 

Viac informácií a prihláška https://www.jaspis.sk/kurz-seminar-skolenie/zaklady-uctovnictva-zadarmo