Magazín Úspešná podnikateľka

Magazín Úspešná podnikateľka

Magazín „Úspešná podnikateľka“ vydáva Združenie žien v podnikaní v rámci projektu Regionfemme pre začínajúce podnikateľky a podnikateľky na Slovensku, resp. slovenské podnikateľky podnikajúce v Rakúsku.

Cieľom magazínu je informovať o projekte, prinášať príklady dobrej praxe úspešných podnikateliek, radiť, informovať, motivovať.

Magazín je zasielaný priamo na adresy podnikateliek, ktoré si ho môžu bezplatne objednať mailom na: office@zzvp.sk