METRO - vernostný program

METRO - vernostný program

 

Pravidlá vernostného programu METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej iba spoločnosť METRO)


· Z konečnej hodnoty nákupu uvedenej na daňovom doklade po odrátaní všetkých zliav dostane registrovaný Cash and Carry zákazník spoločnosti METRO (ďalej iba „zákazník“) pri pokladnici 1 bod za každých 20 EUR vrátane DPH.
· Zákazník získa body tiež za nákup alkoholu, tabakových výrobkov a pohonných hmôt na čerpacích staniciach spoločnosti METRO.
· Čas platnosti vernostného programu: 11.4.- 27.8.2012.
· Všetky získané body sa lepia na stanovené miesto na karte vernostného programu (ďalej iba „Karta“),
· Karta je súčasťou brožúry vernostného programu, ktorá sa posiela ako súčasť ponukového letáku METRO č. 9 nebo 10 alebo si Kartu zákazník môže vyžiadať pri pokladnici. Karty budú tiež k dispozícii na stojanoch s vystavenými výrobkami.
· Po nazbieraní príslušného počtu bodov môže zákazník uplatniť zľavu na vybraný výrobok či výrobky, ak splnil podmienky uvedené v brožúre vernostného programu.
· Zľavu na vybraný výrobok získa zákazník pri platení pri pokladnici po odovzdaní Karty s príslušným počtom nalepených bodov.
· Právo určenia výrobkov, na ktoré bude možné počas platnosti vernostného programu uplatniť zľavu, náleží výlučne spoločnosti METRO.
· Zľavy je možné uplatňovať priebežne počas platnosti vernostného programu, a to vždy pri ďalšom nákupe po nazbieraní dostatočného počtu bodov. Ak zbiera zákazník body aj na ďalšie výrobky, použije tú istú Kartu na zbieranie ďalších bodov, ak nie je Karta už zaplnená a uplatnená. Odčerpané body budú znehodnotené pri pokladnici. Nevyčerpané body z uplatnenej Karty budú pri pokladnici prevedené na novú Kartu.
· Výrobky za zvýhodnené ceny je možné zakúpiť po predložení príslušného počtu bodov na Karte najneskôr však do do 9.9.2012 nebo do vyčerpání zásob.
  

https://www.metro.sk/public/SK/Uvod/aktualna-ponuka/Vernostny-program/Pravidla