Perfect Crowd - preseba.sk

Perfect Crowd - preseba.sk

Zaregistrujte sa na preseba.sk a získavajte peniaze za Vaše názory!

Anketový portál preseba.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Perfect Crowd. Členom komunity preseba.sk sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá bude k registrácii pozvaná a ktorá svojím súhlasom pristúpi na prevádzkové podmienky preseba.sk. Za každý vyplnený dotazník dostávate odmenu, ktorú si po dosiahnutí hranice 200 CZK môžte nechať zaslať na svoj bankový účet.

Registrovať sa môžte na stránke https://www.preseba.sk/