Slovnaft - Bonus klub

Slovnaft - Bonus klub

Klub BONUS je program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pre zákazníkov nakupujúcich v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT na území Slovenskej republiky.

Každému členovi Klubu BONUS je vystavená Karta Bonus, na ktorú sa zaznamenávajú maloobchodné nákupy motorových palív, nákupy shopového tovaru (z programu je vyňatý nákup prostredníctvom mincových automatov a nákup diaľničných známok, telefónnych kariet a tabakových výrobkov) a nákupy umývacích programov v sieti čerpacích staníc Slovnaft. Stačí, aby ste kartu predložili obsluhe čerpacej stanice pred zaplatením nákupu.

 

Pripočítavanie bonusových bodov

  • každý nakúpený celý liter motorového paliva TEMPO PLUS alebo ECO+ Autoplyn = 1 bonusový bod
  • každý nakúpený celý liter prémiového motorového paliva EVO Benzín alebo EVO Diesel = 3 bonusové body
  • každé 1 Euro hradené za tovar nakúpený v shopoch, alebo za umývacie programy = 1 bonusový bod
  • 60 nazbieraných bonusových bodov počas kalendárneho mesiaca = 20 extra bonusových bodov za aktivitu
  • 60 nazbieraných bonusových bodov (z toho aspoň 1 bonusový bod za nákup shopového tovaru) počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov = osobitný bonus vo výške 200 bonusových bodov
  • za prvý jednorazový nákup motorových palív alebo shopového tovaru v deň narodenín = dvojnásobný počet bonusových bodov (maximálne však 200 bonusových bodov)

 

Extra bonusové body a osobitný bonus

Ak nazbierate počas kalendárneho mesiaca 60 a viac bonusových bodov, budete odmenený 20 extra bonusovými bodmi za aktivitu. Body za aktivitu sa pripočítajú automaticky pri transakcii, ktorou je dosiahnutý stanovený počet bodov a to len jeden raz počas kalendárneho mesiaca pri jednej karte. Ak v intervale 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nazbierate v každom mesiaci aspoň 60 bonusových bodov (z toho aspoň 1 bod za nákup shopového tovaru), získavate nárok na osobitný bonus vo výške 200 bonusových bodov.

 

Viac informácií na https://www.bonusklub.sk/