SOŇA klub

SOŇA klub

SOŇA Klub je vernostný program pre zákazníkov nakupujúcich v predajniach obuvi "Soňa".

Podstatou členstva je získavanie bodov za zrealizované nákupy, na základe kumulácie ktorých je automaticky z hodnoty nákupu odpočítaná nastavená zľava.

 

Základným členom „SOŇA“ Klubu sa môže stať zákazník, ktorého hodnota uskutočneného nákupu je nad 30,- € a zároveň riadne vyplní a čitateľne podpíše Prihlášku do „SOŇA“ Klubu. Súčasťou prihlášky je dotazník, vyplnením ktorého sa členovi „SOŇA“ Klubu automaticky pripočítava 7 bodov. Zakaždý nákup získava body v prepočte 1,- € = 1 bod.

 

 Hodnota zliav podľa kategórie členstva v „SOŇA“ Klube je nasledovná:

 
Kategória Počet bodov Zľava
Základný člen „SOŇA“ Klubu 30 - 169 bodov 2 %
VIP člen „SOŇA“ Klubu nad 170 bodov 4 %

 

 

https://www.sona.sk/sona-klub/vernostny-program/