Teplická karta

Teplická karta

Združenie cestovného ruchu Trenčianske Teplice (ZCR) pripravilo ďalší produkt, tentoraz určený pre návštevníkov mesta okolia. Ide o tzv. Teplickú kartu, na základe ktorej je možné čerpať zľavy vo vybraných prevádzkach. Produkt Teplická karta je predajný, vystavený na meno s platnosťou 1 rok odo dňa vystavenia. Jeho distribúciu zaisťujú recepcie ubytovacích zariadení a prevádzky zapojené do systému zliav a zmluvní predajcovia . Karta nie je prenosná.
 

Oblasti poskytovania zliav

 • UBYTOVANIE
 • STRAVOVANIE, REŠTAURAČNÉ A POHOSTINSKÉ SLUŽBY
 • KÚPELE A WELLNESS
 • ŠPORT, RELAX A KULTÚRA
 • MALOOBCHOD A OSTATNÉ SLUŽBY

        Predajné miesta Teplickej karty

 • Kultúrno-informačné centrum (LD Pax, Tr. Teplice, tel. 032/6514888)
 • Predaj procedúr (Kaštieľ, Tr. Teplice, tel. 032/6514775)
 • Hotel Flóra (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6552981)
 • Parkhotel na Baračke (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6556868)
 • Hotel Most slávy (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6552054)
 • Hotel Adria (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6552310)
 • Penzión Baske (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6553428)
 • Penzión Aqua (recepcia, Tr. Teplice, tel. 032/6552488)
 • Didek Šport (predajňa, Tr. Teplice, tel.: 032/6553206)
 • Trafika Tatiana Chytilová (T. G. Masaryka, Tr. Teplice)


Teplická karta - najčastejšie otázky

Ako sa používa Teplická karta?
Teplická karta slúži ako oprávnený doklad na čerpanie zľavy. Výška zliav, ako i samotný subjekt, ktorý zľavu poskytuje, je uvedený na Zozname zliav teplickej karty. Ten je dostupný na internete ( www.teplice.sk ), príp. na Klientskom centre Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese: marketing@teplice.sk .

Kto môže byť držiteľom Teplickej karty?
Držiteľom karty sa môže stať každý, kto plánuje navštíviť Trenčianske Teplice a na základe toho si kartu zakúpi. Karta je neprenosná a vystavená na meno. Zoznam predajných miest bude priebežne zverejňovaný.

Aká je cena karty?
Karta stojí 5,– Eur / 150.63 Sk (vrátane DPH).

Čo sa stane, ak napr. za obed alebo wellness celej rodiny ide platiť jeden držiteľ karty?
V tomto prípade závisí od konkrétneho poskytovateľa zľavy, či poskytovateľ uzná zľavu všetkým členom, alebo len osobe, na ktorú je meno vystavené. Bližšie informácie získate na zozname poskytovateľov zliav, resp. odporúčame predom telefonicky kontaktovať subjekt, v ktorom sme sa rozhodli čerpať zľavu.

Ako držiteľ Teplickej karty zistí, kde sa dá uplatniť?
Miesto, kde sa dá uplatniť karta, bude označené samolepkou Teplickej karty.

Môžu kartu použiť aj iné osoby, t. j. osoby, ktoré nie sú držiteľmi karty?
Nie, karta nie je prenosná.

Ako je možné zabrániť falšovaniu karty?
Karta je vystavená na meno. Poskytovateľ zľavy má právo požiadať o identifikáciu predložením občianskeho preukazu resp. pasu.

Kto všetko sa môže zapojiť do projektu Teplickej karty?
Každý podnikateľský subjekt v rámci mesta Trenčianske Teplice, ale i mimo neho môže vstúpiť do ponuky zliav. Už teraz máme poskytovateľov z Dubnice nad Váhom, Motešíc, či Bratislavy. Predmet i výšku zľavy si určuje subjekt sám. Podmienkou však je jeho partnerstvo so Združením cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach. Partnerom sa môže stať ktorýkoľvek podnikateľský subjekt, a to na základe prihlášky a zaplatenia príspevku vo výške 33.19 € (1000 Sk) na jeden kalendárny rok.
Taktiež uvítame zariadenia, ktoré sú ochotné predávať kartu. Z ceny 5,– Eur 0,50 Eur pripadne predajcovi, 4,50 Eur ide naspäť do Združenia cestovného ruchu Trenčianske Teplice na propagáciu.

Kto vydáva Teplickú kartu?
Teplickú kartu vydáva Združenie cestovného ruchu Trenčianske Teplice.

Ako často sa bude ponuka jednotlivých prevádzok aktualizovať?
Zoznam zliav bude priebežne dopĺňaný, o každej zmene budú majitelia kariet informovaní najmä prostredníctvom webstránky mesta, e-mailom, ale i prostredníctvom letákov a miestnej televízie.

Kto určuje zľavy v jednotlivých prevádzkach?
Zľavy sú určované výhradne ich poskytovateľom.

 

ZDROJ: https://teplice.sk/action.php?id=558&count=&zalozka=558