TERNO klub

TERNO klub

Výhody nákupnej karty TERNO plus:

 

  • zákazník môže kartu ihneď používať
  • vydávanie duplikátov nákupných kariet je bez poplatku
  • zľava z nákupu sa vypočíta zákazníkom, ktorí si v období od 1.1. - 31.12. príslušného kalendárneho roka zaevidovali výšku nákupov na svoju nákupnú kartu TERNO plus
  • zľavu si môže uplatniť len majiteľ nákupnej karty (osoba uvedená na plastovej karte) na základe podmienok vernostného systému TERNO Slovensko, spotrebné družstvo a to formou opätovného nákupu
  • zľava bude nahratá formou spätného kreditu na nákupnej karte TERNO plus
  • výšku percenta zľavy za príslušný kalendárny rok stanoví predstavenstvo spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
  • termín začiatku vyplácania zliav sa dozvie zákazník v každej predajni TERNO Supermarket a POTRAVINY

Aktuálne percento zľavy

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, poskytuje v roku 2011 zľavu z ročného objemu nákupov evidovaných na nákupnú kartu COOP Jednota Klasik len v sieti predajní TERNO Slovensko, spotrebné družstvo do 31.12.2011

  • svojim zákazníkom vo výške 1,5 %
  • svojim členom vo výške 2 %

Výplata zliav

Vážení držitelia nákupných kariet, v termíne od 24. 3. - 31.12. 2011 vyplácame vo všetkých pokladniach Vaše zľavy za nákupy zrealizované v roku 2010.

 

https://www.ternoslovensko.sk/karta/