Vypĺňanie dotazníkov

2Muse - iprieskum

Zapojte sa do online prieskumu iprieskum.sk, ktorý prevádzkuje agentúra 2Muse. iPrieskum je pre ľudí, ktorí sa chcú podeliť o svoje názory...

Marketagent

Zaregistrujte sa do prieskum trhu a verejnej mienky na internete - Marketagent.com. Získate tým možnosť zúčastňovať sa on-line ankiet, podieľať sa...

JTN Panel

Zaregistrujte sa a stanete sa členom JTN Panelu. Proces registrácie je krátky a jednoduchý. Členstvo je dobrovoľné a bezplatné.Kontrolujte svoj...

GFK Panel domácností

Panel domácností pozostáva z reprezentatívnej vzorky domácností (na Slovensku spolupracuje 1500 domácností ) vybraných podľa daných štatistických...

Perfect Crowd - preseba.sk

Zaregistrujte sa na preseba.sk a získavajte peniaze za Vaše názory! Anketový portál preseba.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Perfect Crowd. Členom...

Ipsos Tambor - casi.sk

  casi.sk je platená spolupráca s významnou agentúrou pre výskum trhu a verejnej mienky Ipsos Tambor, druhou najväčšou spoločnosťou v oblasti...

Data Collect - ivyskumy.sk

  iVyskumy.sk je internetový panel prevádzkovaný spoločnosťou Data Collect, ktorého členovia majú možnosť zúčastnovať sa na internetových...

Ostatné

Máte záujem vypĺňať dotazníky aj pre ďalšie spoločnosti? Napíšte na onlineprieskum@centrum.sk a uveďte pre aké všetky spoločnosti už dotazníky...

Záznamy: 1 - 8 zo 8